נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

הרב חרלפ על פרשת השבוע מפי נינו הרב יעקב משה זק"ש

פרשת תרומה

תקחו תרומה

תקחו את תרומתי (כה, ב) שעל ידי זה שתהיה התרומה בהתאמצות ובכוונה טהורה "לי לשמי", תהיו בטוחים שתקחו בזה גם את "תרומתי" היינו החלק העליון של הקב"ה הגנוז בו.
(גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות).
*
מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (א, ב)
אע"פ ש"גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה" (ב"ק לח, א קדושין לא, א), מ"מ במלאכת המשכן הוצרך דוקא נדבת הלב, ותרומת המשכן היה דוקא מאת כל איש אשר ידבנו לבו, כי למשכן מקום ריכוז השכינה והשראתה בכנסת ישראל ומקום השפעה לכל העולם כולו, היה צריך שכל אחד ואחד מישראל ינדב את לבו, ואז היה חל הקדושה על המקום הזה לעולמים.
(חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA