נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

הרב חרלפ על פרשת השבוע מפי נינו הרב יעקב משה זק"ש

פרשת בשלח

אמונה

ויאמינו בד' ובמשה עבדו (יד, לא) אף על פי שבעיניהם ראו רק שמשה פועל הכל, מטה ידו והים נבקע, מטה ידו והים חוזר לאיתנו, ובכל זאת לא ייחסו אליו אלקות, כי אם האמינו בד', ובמשה - שהוא רק עבדו.
(גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות).
*
ויאמינו בה' ובמשה עבדו (שם יד, לא)
אמונה שלמה, היא רק זו היכולה לעבור לאחרים, אם הנך יודע למסור את אמונתך לזולתך ולהחדירה בלבבות מפקפקים, הרי אתה מאמין שלם, ולכן באה "אמונה" תמיד בצורה של הפעיל.
ויאמינו בה' ובמשה עבדו - אז ישיר משה וגו' (יד, לא. טו, א)
כשזכו להאמין בה' ובמשה עבדו מקבל התורה, רק אז שרתה עליהם רוח השירה, שהיא רוח התורה, שנקראת שירה.
(חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA