נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

אישים במשפחה

הרב חיים פרלמוטר-שורשובר

הרב חיים בן זבולון יעקב פרלמוטר- שורשובר היה רבה של העיר מריאמפול בליטא בין השנים 1780-1820 והיה רבה הראשון של העיר. חתנו היה הרב יהודה ליב חרלפ ונכדתו הייתה חיה חרלפ,שנשאה לבן דודה יצחק חרלפ מוילקאוויסק, העיר הסמוכה , ושהיו ראשוני העולים ממשפחתינו לארץ ישראל. הרב חיים חיבר את הספר 'אלף אומר' ( הורודנא תקנ"ה ), שהוא ספר מוסר המבוסס על חיבור פסוקים חדשים בסגנון נביאים וכתובים שכול מילותיהם מתחילות באות 'אלף'. עליהם נוסף ביאור בתחתית העמוד הנקרא 'שורש ' .שעל כן נקרא שמו 'שורשובר'.כן חבר את הספר 'שירה לחיים ' על הקשר בין שירת האזינו לתרי"ג המצוות על פי דברי הגאון מווילנא כי בפרשת האזינו מאוזכרות כל מצוות התורה.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA