נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

מלכי יהודה

החלטת בית המשפט על האותנטיות של כתובת יהואש מלכנו

אחרי עשור של דיונים דחה בית המשפט את טענותיה של רשות העתיקות כי כתובת יהואש מלכנו -מזויפת היא ! אם כן לפנינו כתובת מקורית של שיפוץ מקדשינו על ידי מלכנו זה .

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA