נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

הרב יעקב משה חרלפ

הגותו ומשנתו של הרב חרלפ

 יחסית להיקף הרב של כתביו והגותו ומשנתו של הרב חרלפ , נכתבו מעט מאוד ספרים ומאמרים על משנתו האמונית המיוחדת , שאיחדה נגלה ונסתר ,קבלה ,מוסר ,הלכה ואגדה . האם ישנה אותה אישיות שכתבה גם את "מי מרום" וגם את חידושי התורה העצומים של "בית זבול "?

 
ספרים ומאמרים על הגותו ומשנתו של הרב חרלפ 
1.       אמונה על פרשת דרכים - בין עיון למעשה בציונות-הדתית (סדרת 'ארון ספרים יהודי'), הוצאת עם עובד, תל-אביב תשנ"ו.
2.       ארץ הממשות והדמיון: מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונית-הדתית, עם עובד, תל-אביב תשנ"ז.
3.       אתגר ומשבר בחוג הרב קוק, ספריית אופקים, עם עובד, תל-אביב תשס"א.
4.       Faith at the Crossroads: A Theological Profile of Religious Zionism, E. J. Brill, Leiden 2002
 


5. 'על דרשנות קבלית בהגותו של הרב חרל"פ: ימי הדין והרחמים', בתוך ר' הורביץ, מ"ד הר, י"ד סילמן ומ' קורינאלדי (עורכים), ספר זיכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשס"ה, עמ' 267-255.
6. דוקטור רבקה לביא
7. דוקטור אוריאל ברק
8. דוקטור סמדר שרלו 

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA