נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

המשפחות המלכותיות

משפחות המלכות

 כמו משפחת חרלפ , ישנן עוד משפחות הטוענות לכתר . ידועות משפחות דיין=נשיא , משפחת שאלתיאל , להם כתבי יחוש ומסורות להיותן ראויות למלכות . לשלשת משפחות אלה כתבי יחוש מראשי הגלות  שבבל . כמו כן ישנן משפחות נוספות המחשיבות את עצמן לצאצאים ישירים של דוד המלך בעיקבות השתייכותן לצאצאי רש"י או המהר"ל מפראג , כמו משפחות קצנלבוגן , אברבנאל ועוד . לכולם יש מקום של כבוד במלכות ישראל השלישית . 

 

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA