נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

חדשות

ספרים של בני המשפחה

בני המשפחה , גאוני עולם ,חברו במשך השנים ספרים רבים בהיהדות , שאלות ותשובות ועוד . להלן מקצת ספריהם  

 
ספרים שנכתבו ע"י משפחת חרלפ / אבן יחיא
                                                                                                                                    ב' תמוז תשס"ד
                                                                                                                                    (21 ביוני 2004)
 
 
שם המחבר
 
שם החיבור
 
מקום ההוצאה
 
שנת ההוצאה
 
נושא
 
 
כרמולי אליקים
 
ספר דברי הימים לבני חייא
 
 
פרנקפורט
 
1850
 
קורות משפחת יחיא
 
 
יהודה אבן יחיא השחור
 
קינות
 
יהודה וישראל דעו מר לי מאוד
אל אל אשר ברא כל אשר נברא
 
לנדסהוט / עמוד העבודה
 
 
קינות ל-ט' באב (נוסח מרוקו)
 
יוסף אבן יחיא
 
תורת אור
 
כתב יד הרמב"ם – יד החזקה
 
בולוניה
 
נמצא בבריטיש מוזיאון, לונדון
 
1537
 
 
 
גדליה אבן יחיא
 
שבעה עיניים
כלי נחושת
יסוד מספר
 
קונסטנטינופול
ונציה
 
 
1543
ניסן שנ"ה
 
 
דוד אבן יחיא
 
לשון לימודים
 
קונסטנטינופול
ונציה
 
1508
 
 
דוד אבן יחיא
 
שקל הקודש
 
קונסטנטינופול
 
1520
 
 
דוד אבן יחיא
 
תהילה לדוד, הערות לפרוש המשנה של הרמב"ם
 
ונציה
סלוניקי
 
1528
1522
 
 
יעקב תם אבן יחיא
 
הקדמות לאלפסי – תומת ישרים
אהלי תם
 
ונציה
 
שפ"ד
 
 
שלמה אבן יחיא
 
הקדמה לכוזרי הקטן
(מפאנו)
 
 
1506
 
 
גדליה אבן יחיא
 
שלשלת הקבלה
 
ונציה
 
1587
 
 
גדליה אבן יחיא
 
שאלות ותשובות אהל שם
 
 
1662
 
 
שמואל אבן יחיא
 
TREINTA DISCURSOS
 
אמסטרדם
 
1629
 
 
ראובן אבן יחיא
 
הסכמה לאנציקלופדיה
פחד יצחק
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
מקורות נוספים לביבליוגרפיה
 
 
 
1.                  אוצר הספרים בן יעקב, עמ' 590
2.                  גייגר – מלוא חופניים, עמ' 72
3.                  קונפורטי, קורא הדורות
4.                  אזולאי, שם הגדולים, חלק א', עמ' 92
5.                  ניפי ג'רונדי, תולדות גדולי ישראל, עמ' 136, 148, 149
6.                  בוקעס, נחל קדומים, עמ' 53
7.                  רייפמאן, המגיד, שנה ח', צד ג'  190
8.                  מנשה בן ישראל, נשמת חיים, פ"ג, עמ' 21
9.                  לאנדסהוט, הקדמה לעמודי העבודה
10.              צונץ, צור געשיכטע עי' מפתחות, ג"פ, 434
11.              אוצר ישראל, ה', עמ', 148
12.              581, XII J.E. ?!


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA