משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
 על פי הידוע , שימשו בני המשפחה בספרד ובפורטוגל בתפקידים בכירים בחצרות המלכים . גם מלכים אלו לא אחרו להשיב להם נכסים ועושר מלבד מה שרכשו בחריצותם ובכישרונותיהם כי רבים הם . על פי אנציקלופדיה יודאיקה , טרם גרוש ספרד,  היו בידיהם נכסים רבים , בעיקר בערים ברצלונה , לרידה וסרגוסה .מי ירים את הכפפה להשבת הרכוש הגזול ?
00:29 (25/02/09) גדעון חרלפ

 נסיכות בני דוד חרלפ CONGREGATION CHARLAP / YAHYA FAMILY Prof. Artur F. Menton, P.O.Box 108, Cold Spring Harbor, N.Y. 11724 Tel. 1-631-754-1742, E-Mail: kdpmai@yahoo.com www.charlap.org ירושלים, אצל גדעון חרלפ, אדריכל, רח' הסורג 2, ירושלים 94145 E-mail: charlapg@inter.net.ilטל. 6233869-02, נייד: 5403088-050, פקס: 6233872-02,     מדרש גבוה לתלמוד "בית זבול" SUPREME INSITUTE FOR TALMUD BETH ZVUL עמותה מס'   1622-004-58 רח' קרן קיימת 59, ירושלים, ת.ד.    7082    59, Keren Kayemet St., Jerusalem, P.O.Box טל. 5631957-02 .Tel                                                                             "בשטר יוחסין לדוד הגענו לכאן בעורקינו                                                                         ואחד מהם הוא מזהב                                                                         בו דם המשיח                                                                         אנו חוכים למלכות שתבוא באמצע הימים                                                                           שוב פעם מלכות בית דוד בארץ ישראל"                                                                                       (אורי צבי גרינברג, טור מלכא,                                                                                     חידוש המולד, ד' 104)     איתור והרכשת נכסי משפחת חרלפ-חייא   בספרד ופורטוגל       דו"ח היתכנות   ט י ו ט א         נערך: אייר התשס"ז                                                                               אפריל 2007   D:\My Documents\גדעון\נסיכות בני דוד\איתור נכסים.doc         "עד ערפי שלשלת יוחסין של אש ונהר וברקת מגנט האודם והספיר וברחובות נהר כוסף נוצצים באומה וירח: נהר אדיר יהודי שמים יהודי סיני ומור מנוסים סולמי חלום רונני גבוהים למלכות ."..             (אורי צבי גרינברג, שיר היחש הגדול, ה', 152)   טור מובא שלי שאי קול ! שאלי לרומא: אי את בתפארתך הגבוהה שאלי לנירון – איכה הקיסר ? שאלי על צי וגייסות על ים ויבשת, שאלי על דגלים, כלי ניגון, פסלים ואלים אנחנו עוד פה: אח, יהודים מדם ומבשר, עולי מלכות עניים ומרודים מים ומתימן בשטר יוחסין לדוד הגענו לכאן בעורקינו ואחד מכם הוא מזהב, בו דם המשיח               (אורי צבי גרינברג, טור מלכא, חידוש המולד, ד', 104)  מ ב ו א 1.                  כידוע, גורשו בני משפחת יחיא-חרלפ מספרד ופורטוגל לעת גרוש יהודי ספרד ופורטוגל. 2.                  למשפחתנו היה רכוש רב בליסבון, לרידה, סרגוסה ועוד. 3.                  פונקצית המטרה הינה כדלקמן: 3.1              הקמת תיאגוד רשמי של בני המשפחה כעמותה, הקדש, חברה בין לאומית. 3.2              איתור נכסי המשפחה בספרד ופורטוגל. על פי מלומדים שונים, מאחר שבספרד לא היה חורבן, המסמכים נמצאים במרתפי הכנסיות והעיריות. 3.3              עריכת מסמך משפטי-משפחתי על היחס בין הנכסים והתאגיד של בני המשפחה. על הרצף הגנטי משפחתי היסטורי ועל הזכאות להרכשת נכסים אלו לרשות תאגידי המשפחה. 3.4              הגשת תביעה / בקשה להשבת הרכוש מממשלות ספרד ופורטוגל והרשויות המוניציפליות שם. 4.       רשימת הרכוש (חלקית)*                     4.1          פורטוגל 4.1.1    ליסבון: שתי אחוזות שניתנו על ידי המלך אלפונסו ליחיא אבן                             יעיש השחור. 4.1.2        ליסבון: בית כנסת בליסבון שבנה יוסף אבן יחיא הזקן (נכדו של הקודם). 4.2      ספרד 4.2.1        טולדו:    גדליה אבן יחיא. 4.2.2        קלטיוד:  בית כנסת יוסף בן שלמה אבן יחיא (תלמיד הרשב"א). 4.2.3        טולדו:   קבר דוד בן גדליה בן יחיא, אחוזת קבר. 4.2.4        לרידה:   יקבים, כנסיה, שטחים חקלאיים שניתנו על ידי המלך. 4.2.5        סרגוסה:  בית כנסת.   * כל המקורות נלקחו מאנציקלופדיה יודאיקה או מסיפרו של מנטון.             4.3          מוזיאון בריטי:  כתב יד של הרמב"ם. מצגת רכוש יהודי בספרד.pps