משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
הרב חרלפ,שחתר כל ימיו להתגלות כתב דברים מפליאים על יכולת החזון של חלום יעקב ,לקראת ז בכסלו התשע"ד- שישים למותו מובאים דברי אלה
17:57 (30/10/13) גדעון חרלפ

כסליו התשס"ח עודכן : מרחשוון התשע"ד סולם יעקב- חלום ,יקיצה ומקום. התגלות השכינה מחוללת את קדושת המקום בהר הבית ליום הסתלקותו של זקננו, הגאון המקובל האלוקי, הנגן הגדול של רוח האומה, הרב יעקב משה חרלפ זצוקללה"ה- ז' כסלו התשי"ג . כן כתב אחי זקני כמוהר"ר זיע"א על חלום הסולם : "כל דבר מתברך ממקומו המיוחד לו ואין הברכה מצויה רק כשהוא על מקומו ,ומה מאושר הוא האדם המוצא את מקומו. יעקב אבינו הוא אשר פגע במקומו המיוחד לו – " ויפגע במקום "! ושם התעלה לרוממות גדולתו ונגלה לו החזון הנצחי : "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו ! והנה ה' ניצב עליו "!! שמקלסים לקדוש ברוך הוא, אומרים: "ברוך כבוד ה' ממקומו" !!! לפי שהכול תלוי במקומו, שכן מפני זה נקרא הקדוש ברוך הוא "מקום" ,שהוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו." מהו המקום הזה והיכן הוא ? למה יש צורך, כביכול, לציון מקום ארצי להתגלות כבוד ה'!? , באיזה "מקום" ימצא האדם את מקומו ואושרו ,הרוחני והפיסי ? ממשיך הרב חרל"פ זיע"א,שייחל כל חייו להתגלות השכינה אליו ואף זכה כמה פעמים להתגלות בהקיץ[1] :פעם אחת [2] .ליד הכותל המערבי פעם נוספת [3] בדרך לתל-אביב....ועוד פעמים רבות בחזיון לילה : "... לעומת מה שראה בחלומו....כשהקיץ משנתו השיג "אכן יש ה' במקום הזה" ולא רק ההשגה השלילית ,אלא גם ההשגה החיובית ,ולא רק סולם כדי לעלות למעלה ,ולא רק שראשו מגיע השמימה ,ולא רק שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו- אלא שדווקא פה , כאן למטה ,בארץ הקודש, בהר המוריה, מקום קודש הקודשים והוא עיקר השראת השכינה– בית אלוקים ושער השמים ,מקום ששמיא וארעא נשקי אהדדי ושמה אין רשות למלאכים להיכנס כי אם אך ורק לילוד אישה "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד" – אפילו מלאכים שפניהם כפני אדם. " (מי מרום,להגרי"ם חרלפ, נימוקי המקראות ,פרשת ויצא.) האחדות העליונה שבכאן, היא המחברת עליונים ותחתונים ,גשמי ורוחני ,בין גרעין לפריפריה, בין חרן לירושלים , בין נגלה לנסתר. ללא מתווכים [4]וללא מלאכי עליון. האדם היהודי , הביולוגי והארצי, המכיר את מקומו ואת המקום ,ילוד אישה וקרוץ חומר ,בהקיץ ולא בחלום,הוא החולם ,הלוחם והמגשים.הוא המנתק גוש מסלע האם ,מאבני המקום, זוקף אותו ויוצק עליו שמן מן הצומח, ובשם ה' - קורא למקום בית- אל ,הוא שער השמים ,"במקומו המיוחד לו" -בהר הבית בירושלים. הסולם המוצב ארצה ,החי והדינאמי,בין הפיסיקה והמטפיסיקה ,רגליו מוצקות וטבועות בארץ הגשמית-חומרית,הסולם הריאלי והיציב – שבקצהו האינסופי העליון הוא נסמך על מימד הנצח שבשמים העליונים -הוא , יחד עם הקמת מזבח עקידת יצחק , הם שני המאורעות המכוננים של קדושת המקדש ומקום המקדש . מה מבטיח יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא בתמורה להשגחה המתמדת של הקדוש ברוך הוא עליו ? הוא לא מבטיח להרבות צדקה וחסד , הוא לא מבטיח לשבת בבית המדרש כל היום , הוא לא מבטיח ללמוד דף יומי , הוא לא מבטיח לקדוש ברוך הוא להיות מוסרי, צנוע ועניו . הוא מבטיח דבר אחד בלבד: "והאבן הזאת , אשר שמתי מצבה – תהיה בית אלקים !!! גדעון חרלפ, אדריכל. נין לאח זקני י"ם ז"ל. [1] היו לו גם חזונות לילה :"ביום י"א טבת קודם אור הבוקר ראיתי בחזון לילה את הגאון בעל תורת חסד ... לא ידעתי שנפטר...ודרש דרוש נפלא בהתלהבות עצומה ...". [2] בספר הד הרים:' קבוצת מכתבים מאת הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל.מכתב ל"א: התגלות שכינה בי' חשוון התרע"ו לרב חרלפ בו הוא נקרא להתחבר לרב קוק :"...ואילו הייתם ביחד היה עולה לכם לגרשם כליל (את הכוחות החיצוניים),והייתם עולים למדריגה נישאה ....". [3] ביומנו 'רזי לי','מי מרום' חלק שמונה עשר כתב :"...ולי נתגלגלה נסיעה לתל אביב ונודעתי שמה כי יחס נשמתי יש לי עם מהר"ם אלשיך...". כן דרש באסיפת צאצאי תלמידי הגר"א : " .. היו מהתלמידים שזכו על ידי זה שנגלה עליהם רבנו הגר"א בארץ בחזיון לילה ,ויש שהופיע עליהם הדר קדש וגם בהקיץ ללמדם איך לדבק את ארץ ישראל בארץ קדשם ..".ואולי התכוון לעצמו .(אמרות טהורות ב' עמוד 71.) [4] לשון הכתוב :"עולים ויורדים בו"- בתוכו ובמהותו ובחומריותו ולא מטפסים או עולים עליו ובשלביו.