משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
יצא לאור הספר הנשגב מי מרום על הגדה של פסח בהמהדורה חדשה סדר חדש אותיות מאירות עינים והרבה הוספות חדשות מכ"י שעדיין לא ראו אור וכן ליקוט מספריו הרבים וכל הרואהו אומר ברקאי.על פי תורתו של מרן יש ייחודיות ענקית רוחנית בליל התקדש החג בו נקראת ההגדה. וכך כתב רבינו : "בלילה הזה מתלקח הלהב הקדוש של הצינור הגזעי של ישראל, הוא זרם הקודש הזורם בכול אחד מישראל מהאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, בלילה הזה מתעניין כל בן ומשתוקק לעמוד על סוד קדושים של שיבת אמונים והדרת קודש". הספר במהדורה מפוארת ניתן לרכישה בישיבת בית זבול טל 0527620683 וכן בחנויות המובחרות.
23:06 (03/01/13) יעקב משה זק"ש

יצא לאור הספר הנשגב מי מרום על הגדה של פסח בהמהדורה חדשה סדר חדש אותיות מאירות עינים והרבה הוספות חדשות מכ"י שעדיין לא ראו אור וכן ליקוט מספריו הרבים וכל הרואהו אומר ברקאי.השנה באמירת הגדה בספר זה יראה ליל הסדר ברוממות הנפש ובהרגשה כי בזמן זה יוצאים אנו מארץ מצריםאת הספר ניתן לרכוש בישיבת בית זבול טל 0527620683 וכן בחנויות המובחרות