משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
מדות טובות
09:37 (31/10/12) יעקב משה זק"ש

ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת (כג, ז) אם כי היה אברהם שרוי באבל כבד על הלקח מאתו שרה אשתו, שהיתה בלי חטא והוא היה טפל אליה בנביאות (שמ"ר פ"א), ובה בשעה שהיה מתו מוטל לפניו, לא ההסיר מכל הנימוסים של דרך ארץ ואסירות תודה, להודות למי שצריכים להודות ולהשתחוות למי שצריכים להשתחוות, ולא נסתלק ממנו כלום מישוב הדעת בשלימות לכל הפרטים והדקדוקים. ומכאן אנו למידין מוסר השכל, עד כמה צריכים להזהר בהלכות נימוסין ודרך ארץ. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב (כד, יט) רבקה נבחנה בזה, אם הגיעה למדריגת החסד האמיתי, ואם היא רשאית לבנות בית לעם ישראל וכפי המתאים לזרעו של אברהם איש החסד, כי הנה ישנם שני מיני חסד, יש חסד שהוא בכלל גמילות חסד, כלומר גומל לחבירו חסד, מפני שכבר עשה אתו חסד, או מצפה לקבל ממנו חסד, ויש חסד שהוא בלי צפיה לתגמול, והוא עושה חסד ולא גומל חסד. ולכן בחן אותה, אם תאמר גם לגמליך אשאב, כלומר תציע לו חסד שבא בלי שום בקשה והתעוררות, שזה יכול לפעמים להשפיע על העושה-חסד, רק אז אמר: "כי עשית חסד אם אדוני" (פסוק יד). וזהו מה שאמרו חז"ל (חולין סג, א) "למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיה", ולכאורה קשה אם עושה חסד למה היא טמאה, ואם נאמר שהטומאה היא שאינה עושה חסד, אלא עם חברותיה למה נקרא שמה על החסד, שמה שעושה עם חברותיה זה לא חסרון, ועיקר החסרון מה שלא עושה עם אחרים? אבל הוא הדבר אם היא עושה חסד עם חברותיה שיש לה מהן טובות וחסד, ואינה מרגישה שזה מחובתה לשלם להן במעשיהן הטובים, והיא חושבת שעושה חסד (ולא גומלת חסד) זהו סימן טומאה. ויצחק אבינו לא הסתפק בבחינת החסד, אלא הביאה אל אהל אמו, ורק אח"כ נשאה לאשה, והיינו מפני שרצה לבדוק אותה, אם יחזרו שלשה הדברים שנעלמו בעת פטירת אמו, ענן קשור על האהל, נר דלוק מע"ש לע"ש וברכה בעיסה, וברור שזהו תמורת שלש מצוות שנצטוו בהן הנשים, "נדה" - בזכות זה השראת השכינה בבית. נר דלוק וכו' - הדלקת נר לשבת, וברכה בעיסה בזכות חלה. ולכן אמר אברהם לאליעזר שאינו רוצה לקחת ליצחק "מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו" - היינו כיון שאברהם כאן בתוכם והוא מרבה להפיץ את תורת החסד ואעפי"כ אינם מושפעים ממנו, אין להם זכות להתחבר עם ביתו של אברהם. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).