משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
חסד
09:35 (31/10/12) יעקב משה זק"ש

והוא ישב פתח האהל כחם היום (יח, א) "פתח האהל - לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו. כחם היום - הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים הביא מלאכים עליו בדמות אנשים". (רש"י). למידים אנו מזה כמה היתה גדולה מדת החסד של אברהם אבינו, שאע"פ שהוציא הקב"ה את החמה מנרתיקה ולא היתה שום מציאות שיהיו אז עוברים ושבים ויצטרך לרחם עליהם, בכל זאת הצטער הרבה על זה ולא שקט על שאין לו אפשרות לעשות חסד בפועל, וישב בפתח האהל כחום היום, אולי יעלה בידו להגשים את מאויי נפשו לפעול חסד וצדקה, שכן מדת החסד שלו, לא היתה רק מצד התעוררות הרחמים על אחרים, כי אם מצד עצמיותו, להיטיב ולעשות חסד. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * האף תספה צדיק עם רשע (יח, כג) אברהם אבינו ביקש רחמים על סדום, אם ימצאו שם צדיקים, ואע"פ שסדום היתה נגד מהותו של אברהם אבינו שהיא חסד, "חסד לאברהם", והם מטרתם היא עקירת החסד, בכל זאת מסר נפשו עליה. ומכיון שברור הדבר שההצלה של סדום, צריכה להיות במדת החסד, ביקש אאע"ה שהצדיקים שבה יצילו אותה מהפיכה, לפי שכל מצוה ומצוה שאדם עושה הרי הוא כמכריע את כל העולם לכף זכות (קידושין מ, ב), ואם כן הצדיקים הללו עושים חסד עם העולם, ובזכות חסד זה תינצל סדום. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).