משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
כי שם ד' אקרא - רופא חולים
22:50 (27/09/12) יעקב משה זק"ש

כי שם ד' אקרא הבו גדל לאלקינו (לב, ג) כשרוצים להבחין אם הקריאה היא כולה לשם ד' ואין בה שום תערובות של כוונות אחרות, הבחינה היא אם על ידי זה מוסיפים כבוד וגדולה להקב"ה ואין גורמים לירידות והסתרות. "כי שם ד' אקרא - הבו גודל לאלקינו". (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא (לב, לט) בתפילת שמו"ע: "מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים", נראה לפרש על פי מה שאמרו בסנהדרין (צא, ב) כי המתים "עומדין במומן ומתרפאין", ושם למדו כן ממה שנאמר "אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא", וכן גם כוונת הברכה הנ"ל "מחיה מתים - ורופא חולים", היינו רפואת המתים שיקומו לתחיה. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).