משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ג', י’ באלול תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
גדול משפחתינו מונשיא כולל סובלק-לומז'ה , בן זבולון חרלפ ואחיו הבכור של הרב חרלפ, גבאי בית הכנסת החורבה - היה הרב יצחק אליעזר חרלפ . טרם נמצאו מספיק ידיעות על פעלו הציבורי האדיר כמיסד שכונות זיכרון טוביה,משכנות ועוד .וכן כגבאי ראשי של חברה קדישא הפרושית של ירושלים . נפטר בצעירותו , פתק שהוכנס לקברו בהלוויתו- גרם לישועה גדולה !!
10:03 (24/11/09) גדעון חרלפ

הרב יצחק אליעזר חרלפ זצ"ל ט"ז תמוז תרי"ח (1858) – י"ב שבט התרע"ד נערך: אדר התשס"ז מרץ 2007 עודכן: שבט התשס"ט פברואר 2009 D:\My Documents\גדעון\נסיכות בני דוד\הרב י.א. חרלפ.doc ירושלים, אצל גדעון חרלפ, אדריכל, רח'הסורג 2, ירושלים 94145 טל. 6233869-02, נייד: 5403088-050, פקס: 6233872-02 E- mail: charlapg@inter.net.il א. זקנינו הרב יצחק אליעזר חרלפ, בנו של הרב זבולון חרלפ ונכדו של יצחק וחיה חרלפ, ראשוני העולים למשפחתינו מוילקאוויסק שבליטא, נולד בשנת התרי"ח לאביו זבולון ולאימו פאיגע או פואה בת ר' דו). ב. הרב יצחק אליעזר חרלפ, היה בנם הבכור. לאחר מכן נולדו אחיו ניסן יהודה ליב (תרכ"א), מאיר חיים (תרכ"ד – תרמ"ו), יוסף דוד זאב (תרל"ז) והקטן שבאחיו היה הרב המקובל יעקב משה חרלפ זצוקלל"ה (תרמ"ב) שהיה בן אימא אחרת (מרים לייט מאמדור). ג. מעטות הן הידיעות על זקנינו זה שהיה ממנהלי כולל סובאלק ולומז'ה בירושלים, כולל סובלק היה מגדולי הכוללים בירושלים ובשנת תרנ"ו עלו הכנסותיו על כל כולל אחר בירושלים. מצוי איתנו מכתבו לאנשי סובאלק ולומז'ה באמריקה לשמור על יחס חלוקת התמיכה בין כולל סובלק - לומז'ה לבין הוועד הכללי כנסת ישראל ועוד מכתבים שונים. הרב יצחק אליעזר היה ממייסדי שכונת אחווה (מפי סבתי שושנה ע"ה). ד. הרב יצחק אליעזר חרלפ היה עסקן ציבורי מבוני שכונת זכרון טוביה בירושלים. לדברי סבתי היה גם בונה הבתים ברחוב אגריפס מול הרחוב הרחב של השוק. היה גם חבר החברה הקדישא גחש"א כוללות אשכנזים ופרושים וראש דגל בחברה. יש שקראו לו "ראש העיר" (מפי יעקב משה זקש). ה. הרב יצחק אליעזר היה גם גבאי ראשי בבית הכנסת החורבה ברובע היהודי . ה. הרב יצחק אליעזר נפטר בגיל 52 , בתאריך י"ד שבט התרע"ד בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. רעייתו פואה נפטרה בט"ו אדר א , ו. הרב יצחק אליעזר חרלפ נישא לרבנית פואה בת רבי דוד (לבית ) ונולדו להם ארבעה ילדים. 1. מאיר דוד שנישא לאידה לבית רויסס ולהם היו שני ילדים (נכדיו) אסתר ולואיס (אמריקה). 2. יוסף – 3. דבורה לאה שנישאה לאורי סגל המבורגר. 4. יעקב חיים בצלאל שהתחתן עם בת דודתו גולדה גלויברמן בנם מיכל צבי חרלפ הוא סבי עליו השלום. ז. צוואת ר' יצחק אליעזר חרלפ זהו נוסח הצוואה: 1. בעזרת הבורא יתברך ברוך הוא וברוך שמו. 2. הנה כאלך אין אדם יודע יום מותו במפרט כי לא לעולם יחי'. 3. האדם ובפתא פתאום בא יום ה ....... המר ע"כ אני מבקש מאוד מאוד לקיים 4. ולא לשנות ח"ו מכל הדברים אשר כתבתי בבקשה מהחברה קדישא 5. לרחם על נשמתי ולקיים מכל אשר אני מבקש לעשות עמדי אחר מותי 6. כי מצווה לקיים דברי המת. 7. אני מבקש מהחברה קדישא ראשית לעשות לגופי הארבע מיתות ב"ד 8. כידוע לכם כמו שאתם עושים למי שמבקש בצוואתו לעשות לו ........... 9. יהי' לו מידה טובה לנשמתו. 10. גם אני מבקש קודם שיקחו את גופי מביתי וישא לקבור אותי ליקח 11. עשרה אנשים זקנים ונכבדים שיהי' בד"צ לנדות בשופר 12. המזיקין שנבראו מטיפות קרי וזרע שלי כולם בכלל שלא מעודי 13. או במיטתי או בבגדי ולא ולא אותי ..... וגם לצרוף השכינה 14. עמהם להחרימם בשופר שלא יהי' להם כוח לילך אחר מיטתי 15. ולמעה"ש לקיים זאת כי מצווה לקיים דברי המת. ובזכות 16. זה ירחם ה' עליכם ויצילכם מכל צרה וצער ויובלע המוות לנצח. 17. ועוד הפעם אני מבקש מאוד לעשות עימדי חסד של אמת לקיים 18. למעה"ש מה שביקשתי מכם כי מצווה לקיים דברי המת. 19. כ"ד הבעה"ח המצפה שבודאי יעשו לו חסד ואמת כי ישראל 20. רחמנים בני רחמנים גומלי חסד בני גומלי חסד המברך אתכם 21. עבור זאת ותתברכו מהשמים בכל טוב יום כ"ח ניסן (תרמ"ד ?) לפ'ק 22. בעה"ק ירושלים ת"ו יצחק אליעזר חרלפ 23. 24. וכעת אני באתי לבקש מא"א עטרת ראשי ...... ומאחרי ..... אנא רחמו על נשמתי ותראו לקיים 25. .......... מה שביקשתי למעלה מהח"ק ......... לא לשנות ותראו .... ..... שלא ישנו דברי 26. וגם אתם תראו לעשיית או עבור נשמתי מה שיהי' ביכולתכם וגם אני מבקש מאבי ........ 27. ומאחריו לרחם עלי וליתן השגחה גדולה על בניי שי' שילכו בדרכיה רק ...... ושישמרו לאמר 28. קדיש בכל יום ויום וגם תראו שיתפללו בכל יום והעיקר שיהיו בנים עוסקים בתורה ובמצוות 29. וגם תראו ליתן השגחה על זוגתי תנו .......... פרנסתה שלא תצטרך ..... ח"ו לבוא לידי אנשים 30. אחרים ולשלם כל חובותי שלא אפ"י .......... ולא ישלם ובזכות זה ה' ירחם עליכם 31. ויתן לכם אורך ימים ושנות חיים בנעימים ותזכו לכל טוב ובעזרת בורא אם אזכה לאחר 32. ........... בעלמא דקשוט, אזי בודאי מה ........ שיהי' ביכולתי אפעל עבורכם בכל כוחי 33. אם אזכה ועוד הפעם מבקש אני לקיים דברי המת למעה"ש למעה"ש ולא לשנות 34. כ"ד יצחק אליעזר בא"א כהרבר' זבולון חרלפ ............ 35. אשר שמו נקרא בשם הגאון הצ' הק' ר' אליעזר חרלפ צז"ל שזכותו תעמוד לו להינצל מהדין הקשה. ז.1 מצוואתו שכתב אותה בשנת תרמ"ד בהיותו בן 26 מתברר כי בראש דאגותיו היו ענינים אלו: א. איסור הוצאת זרע לבטלה הגורם ליצירת שדים. ב. פרנסת זוגתו פואה (לאחר חתונתו). ג. היו לו חובות רבים. ד. דאג לחינוך בניו בדרך התורה והמצוות. ה. לא האמין בחברה קדישא למרות שהיה לאחר מכן חבר בה וראש דגל. ו. ראה את עצמו כממשיך ר' אליעזר צבי חרלפ – הגאון ממזריץ. הצוואה המקורית נמצאת אצל: ....................... ז. 2 בפנקס הרישום של החברה קדישא הראשית והכללית (פרושים) נכתב: "הרב המופלג בתורה ירא', עסקן ציבורי שהיה מו"מ דכולל סובלק ולומז'א וגבאי בבית הכנסת הגדולה בית יעקב שבחורבת ר' יהודה החסיד זלה"ה וגבאי בהת"ת והישיבה עץ חיים הכללית והי' משמש בתור גבאי וראש דגל בחברה קדישא הנוכחית וכמעט בכל דגל הלך הוא ביחד עם החברים כפי תקנת החברה. כדי לפקח על הסדר, אהוב למקום ולבריות וכו'. מנוחתו כבוד בהר הזיתים בגוש הישן, חלקה ח' שורה ז' קבר ח' סמוך לקבר אביו זבולון מהרי"ל דיסקין. מקום מנוחת פואה אישתו (פאייע ),שם חלקה י"ג שורה 1 קבר ל"ה . ז.3 הפתק שגרם לישועה בעת קבורתו על פי מסורת משפחתית בעת פטירתו הושם פתק בקיברו –מה שהביא לאישה העקרה –לידה מוצלחת . ז.4 מכתבו של הרב חרלפ לרב קוק בעיניין מצב בריאותו החמור לפני מותו בספר הד הרים" קבוצת מכתבים מאת הרב יעקב משה חרלפ –אחיו הצעיר – להרב קוק , אגרת כ"ד מיום ב' , בשלח ו' שבט ( התרע"ד ) נכתב : " את מכתב קדשו הגיעני לשמחת לבבי אמש בלילה , והן לדאבוני עוד לא אוכל לבשר להדרת גאונו מרן שליט"א בשורה טובה מאחי שליט"א , אנו איננו רואים כל שינוי, התקוה מאחלים הרופאים אחרי שהמחלה נמשכת . אני טרוד בצער גדול , לבד עצם המחלה , שכמובן כל משפחתינו ביגון גדול , עוד נמצאים אנשים שונים מחוסרי דעת מכולל סובאלק שמפריעים מנוחתי , שלא יש להם שום מתינות , ומה אעשה ? ד' ירחם עלי , יעתיר נא מרן שליט"א עבורי שישוב לי ששון ישעי . עבדו ותלמידו המתאבק בעפר רגליו ( הכותב בדמעות ) יעקב משה חרל"פ ואכן אחרי ימים ספורים נפטר . תפוצה יעקב משה זקש אברהם זקש הרב זאב וולף חרלפ הרב אליעזר וויספיש שמעון ברמץ ע"ה אברהם חרלפ הרב שמואל חרלפ ביביליוגרפיה ספר הזכרון לומז'ה מאורי חיים, ספר משלי עם באור וליקוט נפלא הרב זבולון חרלפ, תרנ"א – תשנ"ד