משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
קרבת ישראל לאביהם שבשמים – סוד קיומנו
20:41 (03/07/12) יעקב משה זק"ש

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו (כג, כא) לא היה צריך שום עמל כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמים ולקבל את התורה, אלא כולם כאחד ענו ואמרו: "כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע" (שמות כד, ז), וזה עצמו היה האות כי ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל (כד, ה) "כל מה שישראל אוכלין בעוה"ז מכח הברכות שברכן בלעם, אבל מה שברכו אותן אבות העולם והנביאים משומרין להן לעתיד לבא". (ילק"ש פרשת עקב תתמח). יש להרגיש כי חז"ל אמרו בסנהדרין (קה, ב) שכל הברכות הפכו לקללות ורק ברכה אחת נשארה ברכה והיא "מה טבו אהליך יעקב", נמצא שכל סוד קיומנו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).