משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
זכות אבות ואחדות ישראל
20:36 (06/06/12) יעקב משה זק"ש

ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש (ח, יט) "חמשה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה להודיע חבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה". (רש"י). בא לומר שאף בזמן שלא תהיה להם זכות מצד עצמן כי אם מצד זכות אבות ויהיו נקראים רק "בני ישראל", היינו בנים של האבות, גם אז יהיו חביבין לפני הקב"ה כחמשה חומשי תורה. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ה' ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך. ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל (י, לה-לו) כשהיו נחים במחנה היו נראים לכמה עמים, כמה שבטים וכמה דגלים, זה חונה במזרח וזה במערב כו' ולכן אמר "רבבות אלפי ישראל", כי לא נראית אחדות ישראל. אבל בנסוע הארון, ראו כי אין מחנה זה הולך למזרח וזה הולך לצפון וזה למערב, אלא כולם הולכים בכיוון אחד אחרי הארון ואז נתגלה כי אתה אחד וישראל גוי אחד ולכן אמר בנסוע המחנה, קומה ה' ויפוצו אויבך. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).