משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
תשובה מאהבה – אהבת ישראל
21:09 (30/05/12) יעקב משה זק"ש

ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום (ו, כו) "ישא ד' פניו אליך וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים, הא כיצד עשה תשובה עד שלא נתחתם גזר דין, ישא ד' פניו כיון שנתחתם גזר דין אשר לא ישא פנים". (תנחומא נשא י). אמר ,,אליך", שאף שהקב"ה נושא פנים למי שעושה תשובה, אין זה אלא בישראל, אבל אומות העולם אפילו אם עושים תשובה אינו נושא להם פנים. כי כל תשובתם אינה אלא מחמת פחד העונש בלבד, ואינם ראויים לשום נשיאות פנים, אולם ישראל אפילו בזמן שנראה שכל תשובתם אינה אלא מפחד העונש בלבד, אין זה אלא מצד החיצוניות שלהם, ואילו בפנימיותם, שבים הם תשובה גמורה מאהבה וראויים הם תמיד לנשיאות פנים. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ביום החמישי נשיא לבני שמעון (ז, לו) יום כ"ט כסליו, שהוא זמן הקריאה בקרבנו של שבט שמעון, מסוגל לתיקון מדת האהבה והאחוה והשלום והריעות בישראל, שהרי שמעון ולוי היו הגורמים הראשונים כנראה שהסיעו מן האחוה (רש"י בראשית לז, יז) ולפיכך צריך תיקון בשיווי המשקל, שיש לאהוב אדם מישראל שאינו אחיו כאילו היה אחיו. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).