משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ג', י’ באלול תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
היום , ב' באייר התשע"ב ,יום הזכרון ה-148 לרבנית חיה חרל"פ ע"ה, עלינו אנוכי הקטן והרבניים החשובים הרב יעקב משה זק"ש, ראש ישיבת בית זבול, ואחיו הרב דוד זק"ש שהינם דור שישי של המנוחה, לפקוד בפעם הראשונה לאחר שנות דור את קברה שבהר הזיתים ירושלים, ובדרך פלאית מצאנו את קברה לאחר חיפוש של שנים. הרבנית חיה חרל"פ היא אמה של מלכות לבית משפחת חרל"פ בארץ ישראל, עלתה מפולין לארץ הקודש יחד עם בעלה הגאון צדיק יסוד עולם רבי יצחק בן הרב מאיר חרל"פ זצ"ל בשנת תר"י, נפטרה ב' אייר תרכ"ד.
16:28 (24/04/12) גדעון חרלפ

אמה של מלכות בית חרל"פ: הרבנית חיה חרל"פ ע"ה בתו של הרב יהודה ליב חרל"פ שהיה רבה הראשי של העיר מריאמפול בפלך סובאלק בפולין והיום בליטא . נשאה לבן דודה הרב יצחק בן הרב מאיר חרל"פ זצ"ל. הם ושני ילדיהם ,זבולון ושרה ,עלו לארץ בשנת התר"י ( התרי"ב ?), נטשו את משפחתם בפולין לקראת בניית משכנם בארץ המובטחת . בזכותם ומכוחם אנו כאן במדינת ישראל המתחדשת. קורא הדורות מראש נתן בליבם להבין כי אין תקומה ליהודים ויהדות ותורה בארץ לא להם . מסופר שכל העיירה באה לתחנת הרכבת להפרד מהם ולא תפסה את פשר מסעם לארץ החיים הקדושה שהייתה חרבה ושוממה בעת ההיא. מרת חיה ע"ה ובעלה רבי יצחק זצ"ל היו מלומדים בניסים וכפי שמספר נכדם הגאון הגדול ציס"ע רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל בהקדמה לספרו "בית זבול" ח"א על ניסים ונפלאות שארעו עמהם באניה בדרכם לארץ ישראל: "בעברם באיי הים על יד מדינת תורכיה, עגנה האניה על יד אחד האיים והתחילו הילדים לצעוק ולהתחנן שיקנו להם איזה פרי להשיב את נפשם, כי זה כמה ימים לא בא לתוך פיהם אלא פת צנומה בלבד, וירדה אמו של אבא וילד בן תשע עמה הוא אבא זצ"ל ובתה שהיתה כבת ארבע עשרה, לקנות מה בעבורם, ועד שלא הספיקה לקנות צפצפה האניה והלכה לה, וישארו שם על האי עם עם אשר לא ידעו לשונו, גוי עז פנים, ערבים פראים, ויבכו בכי רב ומר על גורלם ויתיאשו מחייהם, והסבא זצ"ל שם באניתו הוא בראותו כי הספינה נוסעת ואשתו וילדיו אין אתו בכה גם הוא מאין הפוגות, וכל התחננותו מרב החובל שיעמיד את האניה לא הועילה, אולם הוא לא התיאש ויעתר אל ד' ויבטח בו כי יראהו נפלאות מישועתו, וכן היה פתאום הופיעה אניה חדשה מלאה אנשים לעיני האשה והילדים ויקחו אותם אל האניה, ופלא הדבר סיפר אאמו"ר זצ"ל וכן היתה מספרת תמיד דודתי אחות אבא שכל האנשים שהיו באניה כולם עומדים ודומיה שררה בכל האניה כולם שותקים ואין דובר דבר, והאניה הוליכה אותם להאי השני מקום שעמדה הספינה שהיה בה אא"ז זצ"ל והורידה אותם לשם, ותיכף חזרה ונעלמו עקבותיה וכשראו זה את זה התעלפו מרוב שמחה ויודו לד' חסדיו" (מתוך הקדמה לספר בית זבול) תכתב זאת לדור אחרון כמה גדלה כמיהתם של אותם גאונים וצדיקים לעלות אל ארץ הקודש ולהתפלש בעפרה, ורישומם שנחרת עמוק בצאצאיהם בחיבת ארץ קדשנו ותפארתנו. גם קברה ומצבתה התגלתה אלינו ביום פטירתה ה-148 הוא יום ב' לחודש אייר, בדרך פלאית לאחר חיפושים ממושכים ובסייעתא דשמייא . קרובי ורעי הרב יעקב משה זק"ש ראש ישיבת בית זבול מצא זה מכבר את שמה ונוסח מצבתה בספר חלקת מחוקק ולאחר מכן גם אנוכי מצאתיו בספרי הח"ק, אולם עד היום לא זכינו לפוקדו. מתברר כי קברה חולל לאחר מלחמת העצמאות אולם מצבתה משנת התרכ"ד נמצאה והוצבה במקומה על ידי החברה קדיש"א . זכותה תגן עלינו אמן !! יוצאי חלציה רבים בניהם המשפחות המפורסמות: חרל"פ, זק"ש, אדלר, פרדס, ורנר, קרלנשטיין, שיף, צוקרמן, גליק, שדמי, רלב"ג, סלמון, בארי, שוב, רוזנטל, לנאל, פרג, מיייבסקי המבורגר , ויספיש (לבנון) ועוד.