משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
אכן ראוי ספרו של קרובינו הדגול יאיר חרל"פ ,להינתן לכבוד שרת התרבות גב' מירי רגב.כידוע , לא בכדי אהב רבינו ר' יעקב משה את הים ואת העיר תל אביב וכתב "רק מנסיעתי לתל אביב ,הבנתי את קדושת ירושלים, וכן "נסעתי לתל אביב ובנסיעתי זאת התעברה בי נשמת משה אלשיך , אני משה והוא משה (אורי וישעי י"ח), וראויה שרת התרבות המובילה את חוק ' נאמנות בתרבות ', לקבל את ספרו של יאיר חרל"פ, שכתב אותו בדם ,יזע ודמעות והרבה מאמצים ,והזיל כסף רב מכיסו... כמו מרים ,אימו של הרב חרל"פ, שכמהה לבנה יעקב משה , היא מרים וזאת מרים,ומכוח ה'מריומות' האלה , תבוא ברכה לעם ישראל כולו..
14:47 (15/10/18) גדעון חרלפ

רים ושירת הי"םשרת התרבות והספורט מירי רגב הגיע השבוע לבית אל.במהלך הביקור חנכה מגרש כדור רגל חדש והניחה אבן פינה לבניית אולם ספורט.כמו כן סיירה באתר חלום יעקב ונפגשה עם ראש המועצה מר שי אלון.מנהל מחלקת הספורט יאיר חרל"פ סיפר לה על סבו הגדול רבי יעקב משה חרל"פשבסוף ימיו כשרצו להזיז את הגנראטור המרעיש מתחת חלון ביתו כדי שיוכל ללמוד ולנוח בשקט,ביקש הרב חרל"פ מבניו:"עכשיו אני זקן ואיני יכול לצאת לראות בבניין ירושליםבבקשה מכם אם איני יכול לראות תנו לי לפחות לשמוע את בניין ירושלים..."השרה התעניינה בספר ובעיקר בדברי הרב חרל"פ הנחרצים נגד וויתורים על חלקי מולדתנו-נחלת אבותינו-המתנה האלוקית שאין רשות לאיש לקרוע אותה לחלקים.השרה ביקשה וקיבלה הקדשה לספר שירת הי"ם מהמחבר הנין-יאיר חרל"פ תושב ומנהל מחלקת הספורט ביישוב בית אל. יאיר חרל"פמחלקת חינוך וספורטמועצת בית אלטלפונים:02-970051202-9700549פקס 15329700549