משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ג', י’ באלול תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
 כתב יחש זה נמצא בגניזה הקהירית ונכתב  בערך בשנת 1620
11:24 (19/03/09) גדעון חרלפ

 שושלת בני משפחת דיין = נשיא כפי שנמצאה בגניזה הקהירית ושנכתבה בערך בשנת 1620   מצאתי כתוב בתוך ספר א' להרב המובהק הישיש כמהה"ר נתן הדיין אב ב"ד שבדורינו ארם צובא ת' יע"א תנצב"ה וזצוק"ל שנת השע"ז ליצירה נתבקש ישיבה של מעלה עטרת ראשנו בגימ' ____ מרדכי הדיין זלה"ה בן משה הדיין בן סעדיה הדיין בן משה הנשיא בן עובדיה הנשיא בן צדקה הנשיא בן עובדיה הנשיא בן משה הנשיא בן סעדיה הנשיא בן צדקה בן עובדיה בן יהודה הנשיא בן שלמה בן משה בן סעדיה הנשי' בן יוסף הנשיא בן זכריה בן דוד בן חיים בן ישי הנשיא בן עזריה הנשיא בן שלמה בן יאשיה בן זכאי בן יהודה הנשיא בן דוד הנשיא בן יהודה בן יצחק בן נחמיה בן שלמה הנשיא בן זכאי הנשיא בן חסדאי בן בסתנאי הנשיא הנשאר מפליטת בית דוד כנודע כי הוא נשאר מבית דוד בן כופנאי בן חונה בן חנינה הנשיא בן מרימר בן חונא בן רב כהנא בן נתן הנשיא בן נחמיה בן כהנא בן חוכנא בן נתן דצוציתא בן חנן הנו הנשיא בן שפט בן יוחנן בן חזקיה הנשי' בן שמעיה הנשיא בן שכניה בן עובדיה בן ישעיה הנשיא בן חסדיה הנשיא בן ברכיה בן חנינה בן משולם הנשי' בן זרובבל ריש גלותא דישר' בן שלתיאל ששאל מב"ד של מעלה והתירו לו שבועתו בן יהויכין המלך בן יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה בן עמון בן מנשה בן חזקיה מלך יהודה בן אחז גן יותם בן  עוזיהו בן אמציהו בן יואש בן אחזיהו בן יורם (מחוק) יהורם בן יהושפט מלך יהודה בן אסא בן אביה בן רחבעם מלך יהודה בן שלמה המלך שהוא ידידיה בן דוד המלך הוקם על משיח אלדי יעקב ונעים זמירות ישר' יחיש ביאת נינו אשר ינון שמו ויקם נאמו ויגאל נצחי עמו למען שמו אמן אמן נצח נצח נצח סלה סלה סלה   הרב הנז' כמההר נתן הדיין זלה"ה נפטר שלהי אדר ב' שנת התכ"ח ליצירה ויקם תחתיו מבני הכחם הנעלה כמה"ר יוסף בן הדיין נרו דן ידין עמו כאחת שבטי ישראל בימיו ובימינו תושע ישר', ובא לציון גואל. אכי"ר.   הערה : באדום מסומנים שמות זהים הנמצאים בכתב היוחסין של משפחת חרלפ