משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ג', י’ באלול תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
 רבים הם המכחישים של ממלכת דוד ואחריו שלמה המלך החכם מכל אדם . ההכחשה נובעת מאחר שלא נמצאו כתובות על ראשי משפחתינו אלה למעט מה שכתוב בנביאים ובתורה שבעל פה . לפני כעשור התגלתה כתובת של יהואש המלך בירושלים , כתובת אוטנטית מלפני כ-2800  בה נכתב על מפעלו של המלך יהואש לשיפוץ כללי של מקדש ירושלים . אולם משיקולים זרים של הכחשת קיומושל מקדש ירושלים הראשון ושל קבלת הזיוף הגדול של ארכאולוגים מפורסמים תבעה ראשות העתיקות את מוצא הכתובת למשפט בעבירת זיוף ......
08:24 (19/03/09) גדעון חרלפ

       לאתר כתובת בדק הבית  |  To English site     הגלוסקמא של יעקב אחי ישו    בדיקות ומחקרי אותנטיות    צילומי הגלוסקמא והכתובת    מניפולציות       חוו"ד פרופ' קרומביין    חוו"ד ד"ר אילני וד"ר רוזנפלד    חוו"ד אורנה כהן    חוו"ד אד קיל מוזיאון ROM    חוו"ד פרופ' יובל גורן    חוו"ד ד"ר איילון ובר מתיוס    חוו"ד ד"ר עמוס ביין    חוו"ד פרופ' ג'ימס האררל       חוו"ד פרופ' לאמייר    חוו"ד ד"ר ירדני    חוו"ד פרופ' רוני רייך    חוו"ד פרופ' משגב    חוו"ד בן ווית'רינגטון    חוו"ד פרופ' ברקאי    חוו"ד פרופ' קמיל פוקס    חוו"ד ג'ראלד ריצ'ארדס       ועדת רשות העתיקות    השחתת כתובת הגלוסקמא    אודות יעקב אחי ישו    גלוסקמת בני ישמעאל הכהן    כתובת בדק הביתכתובת בדק הבית (כתובת יהואש, לוח יהואש)         כתובת בדק הבית הינה כתובת מונומנטאלית בת כ-15 שורות, החקוקה באותיות עבריות קדומות, על גבי לוח אבן ארקוזית קשה וכהה. תחילתה של הכתובת חסרה. מסביב לכתובת מסגרת מושקעת וחלקה האחורי שטוח ומוחלק באופן התואם את שיבוץ הלוח בקיר מבנה קדום. סדק צר חצה את הלוח ואת הכתובת, לפני שהכתובת נשברה בידי רשות העתיקות הישראלית. בכתובת מתוארת פעולת גיוס תרומות מתושבי ארץ יהודה לצורך ביצוע פעולות שיקום, תיקון וחידוש של מקדש ("בדק הבית"),  בכלל זה מכלול פעולות הקשורות בשיקום קירות המקדש, היציע, החלונות המסורגים ("שבכים"), המדרגות הלולייניות ("הלולים"), מגרעות המבנה ("גרעות") והדלתות. בשל הדמיון בין הרשום בכתובת למתואר בספר מלכים ב' פרק י"ב ובספר דברי הימים ב', פרק כ"ד, בהם מסופר על גיוס תרומות על ידי המלך יהואש לצורך ביצוע פעולות שיקום של קומפלקס בית המקדש בירושלים, הכתובת מכונה גם "כתובת יהואש" ואפשר אפוא שהמתואר בה מתייחס לשיקום בית המקדש על ידי המלך יהואש, במאה התשיעית לפני הספירה. מומחים לתורת עיצוב הכתב הקדום (פליאוגרפיה) הצביעו על כך שבצורת האותיות ניכרת השפעה פיניקית חזקה ובחלק מהאותיות נמצא דימיון לצורת הכתב של מספר כתובות פיניקיות מהמאה התשיעית לפני הספירה שמקורן בקפריסין ובצפון-מערב סוריה. משכך, הועלתה ההשערה שהכתובת נחקקה על ידי אמן אבן פיניקי, שהיווה חלק מצוות משקמי ומתחזקי קומפלקס המקדש בירושלים.  על פי המסופר בספר מלכים א' פרק ה', גם בניית המקדש בתקופת המלך שלמה במאה העשירית לפנה"ס, נעשתה בסיוע חרשי ואמני אבן, עץ ומתכת מצידון (פיניקיה). ככל הידוע, הכתובת הופיעה לראשונה בשוק העתיקות במזרח ירושלים בסוף שנות התשעים, אך אפשר והתגלתה שנים רבות קודם לכן. הכתובת הגיעה לידי סוחר העתיקות הערבי הוותיק חסאן עקילאן (אבו יאסר) ממזרח ירושלים ונמסרה על ידו מאוחר יותר לבדיקה למוזיאון ישראל באמצעות אספן העתיקות עודד גולן. לפי תצהיר סוחר העתיקות חסאן-עקילאן, נמסר לו כי הכתובת התגלתה בבית הקברות המוסלמי, מזרחית להר הבית, והלוח שימש בבית הקברות בבנייה משנית (כאבן בניה או כמצבה?) באחד מהקברים באתר.  מידע חסוי שהתקבל ברשות העתיקות הישראלית מסוחר עתיקות אחר בעיר העתיקה בירושלים (סוחר המשמש מקור מודיעיני של הרשות), מצביע על כך שכתובת חשובה בעברית עתיקה התגלתה בהר הבית בסוף שנות התשעים, יתכן במהלך עבודות החפירה שנעשו במהלך הקמת מסגד בדרום-מזרח הר הבית באזור אורוות שלמה, ואפשר ומדובר בכתובת זו. מעדותה של אלמנתו של סוחר העתיקות חסאן עקילאן (אבו-יאסר), ומבדיקת דו"ח המלאי של הסוחר מסוף שנות התשעים, נמצא כי הכתובת נמצאה ככל הנראה ברשותו של הסוחר כבר בסוף שנת 1997. כתובת בדק הבית נבדקה לראשונה ע"י חוקר הכתובות פרופ' יוסף נווה ועל ידי ראש מעבדות מוזיאון ישראל לשעבר, מר דוד שנהב. פרופ' נווה העריך אותה עת ב"סבירות של 80%" שמדובר בכתובת מקורית מימי הבית הראשון, ומר שנהב העריך ברמה הקרובה לוודאית שמדובר בכתובת עתיקה. עבודת מחקר שבוצעה לאחר מכן על ידי  צוות מהמכון הגיאולוגי בירושלים שהתמחה בבדיקות ארכיאומטריות של פריטים עתיקים (ד"ר אילני, ד"ר רוזנפלד ומר דבורצ'ק) קבע בשנת 2001 על סמך אינדיקציות רבות שמדובר בכתובת שנחקקה לפני "מאות רבות של שנים".  העדר כתובות מונומנטאליות אחרות מהמאה התשיעית לפני הספירה מארץ יהודה, מקשה את זיהוי תקופתו המדוייקת של הכתובת בהתאם לצורת האותיות (הכתובות המוכרות מהמאה התשיעית לפני הספירה הינן כתובת מישע הרשומה במואבית וכתובת תל דן מצפון-ישראל הרשומה בארמית). אולם ד"ר ירדני שביצעה בדיקה השוואתית של צורת האותיות לצורת האותיות של כתובות שונות מהמאה התשיעית והעשירית לפני הספירה מרחבי המזרח הקדום, הצביעה על דימיון בצורת מספר ניכר של אותיות לאלו של כתובות מהמאה התשיעית לפני הספירה ועל היות הכתב שלב התפתחותי של הכתב העברי הקדום. לאחר פרסום עבודת המחקר שנעשתה לכתובת על ידי המכון הגיאולוגי בירושלים בתקשורת, ובעקבות פניות מספר חברי כנסת לשרת החינוך והפעלת לחצים על רשות העתיקות לאתר את הכתובת, ביצעה הרשות חיפושים נרחבים לאיתור הכתובת ולהפקעתה. כשהכתובת לא נמצאה בחיפושים השונים, הצהירה רשות העתיקות בתקשורת - ללא כל בדיקה - שמדובר בזיוף (ראה כתבת מעריב מיום 15.1.2003). בחודש מרץ 2003 מסר אספן העתיקות גולן את הלוח לבדיקת רשות העתיקות. לגולן הובטחה חסינות בגין כל עבירה שעבר, אם עבר, בקשר לכתובת או החזקתה בידיו. עם מסירת הלוח מיהרו אנשי רשות העתיקות הישראלית והמשטרה להופיע במסיבת עיתונאים עם הכתובת ועם שרת החינוך, ובמהלך העברתה הרשלנית של הכתובת על ידם נשברה הכתובת לאורך הסדק הקדום שחצה את הלוח. שבירת הכתובת אפשרה לבצע מאוחר יותר בדיקות ותצפיות שאישרו את קדמוניות הכתובת.     בסוף חודש מרץ 2003 מינתה רשות העתיקות הישראלית מספר חוקרים לצורך בדיקת מקוריותה של הכתובת. לועדה מונו מספר חוקרים שהביעו קודם לכן בתקשורת הערכה שמדובר בכתובת מזויפת (גורן, הורביץ), למרות שלא ראו אותה וממילא לא בדקו אותה. לעומת זאת, מומחים שהתבטאו שמדובר בכתובת קדומה (בכללם אנשי המכון הגיאולוגי) לא זומנו להשתתף בועדה או להופיע בפני החברים בה. מסקנת חלק מחברי ועדת רשות העתיקות, שלא זיהו אותה שעה את שכבת הפטינה המינראלית הקשה העוטפת את הלוח והכתובת, ובדקו במקומה "אדמה", "בוץ" ו"לכלוך" שהיו על פני הלוח ובחריצי כמה מהאותיות (כך להגדרת חבר הועדה פרופ' גורן), היתה ששכבת הבלייה של הכתובת (הפטינה) מזוייפת ומשכך עלה חשד כבד שהכתובת עצמה מזויפת אף היא. על סמך האמור הצהירה רשות העתיקות הישראלית בחודש יוני 2003 כי הכתובת מזויפת. בסוף שנת 2004 הוגש כתב אישום נגד האספן עודד גולן כחשוד במעורבות בזיוף הכתובת ומשפטו החל בשנת 2005. בכתב האישום יוחסה לגולן גם מעורבות בזיוף מחצית מכתובת הגלוסקמא המכונה "הגלוסקמא של יעקוב אחי ישוע". יחד עם גולן הועמדו לדין גם סוחרי עתיקות מישראל ומהגדה המערבית.  לקראת משפטו של גולן, נבדקה הכתובת שוב על ידי מספר חוקרים מישראל ומחוצה לה, חלקם נמנים על  חשובי המומחים בעולם בתחומים הרלוונטים. בדיקות מדעיות מקיפות שנעשו לכתובת בדק הבית ולשכבת הבלייה שלה (הפטינה של הכתובת) במהלך המשפט בשנים 2005-2008, מחקרים משווים, חוות דעת ועדויות של עשרות מומחים מישראל וממספר מדינות נוספות לפטינה וביו-פטינה של אבן, לביו-גיאוכימיה, לגיאולוגיה, לכימיה, לאיזוטופיה, לארכיאולוגיה, לפליאוגרפיה, ללשון ולדקדוק העברית המקראית ולאפיגרפיה אישרו מעבר לספק הסביר, שהכתובת נחקקה לפני אלפי שנה, וכי לא ניתן היה ליצור את הממצאים התומכים בקדמוניות החקיקה שנמצאו בלוח ובאותיות בעת הבדיקות, באופן מלאכותי .כתובת המקדש של יהואש - המאמר המלא