משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
 ברשות המשפחה מסורות בכתב על אילן היוחסין שלהם החל מדוד המלך , דרך מלכי יהודה , ראשי הגלויות  בבבל ועד ימינו אלה . כתב יוחסין נמצא בידי משפחת חרלפ שעלתה לרחובות בתחילת המאה ה-20 , וכן בידי משפחת חרלפ שעלתה באמצע המאה ה-19 .  כתב היחס נמצא בהקדמת ספריו של  הרב אליעזר צבי חרלפ ממזריטש . כתב יחס דומה נמצא גם ברשות משפחת דיין מחל'ב . 
15:41 (01/03/09) גדעון חרלפ

 כתב היחש   ד ו ד   ט ו ב י ה   (102)     בן צבי מיכל (101) בן יעקב חיים בצלאל (100) בן יצחק אליעזר בן זבולון בן יצחק (ראשון משפחתינו החוזר לארץ ישראל מתלמידי הגאון מווילנא) בן זאב בן אברהם בן דוד בן שמעון בן אברהם בן זאב בן שלום בן דוד בן שמעון שאלתיאל בן אליעזר  (86) (אשר מצא ראש משפחתינו והתחיל לחתום חרלפ) בן דוד בן יהודה בן גדליה  (83) (בהמח"ס שלשלת הקבלה) בן יוסף בן דוד בן הושע בן דוד בן שלמה בן דוד בן גדליה בן שלמה בן יוסף בן יהודא בן יחייא בן יעוש בן חייא  (70) (אבי חזקיה ר"ג  ובעצמו הלך לפולין (ועל כן חתימת משפחתינו חרל"פ,  ר"ת חייא ראש לגליל פולין) בן דוד בן זכאי בן אברהם בן נתן בן דוד בן חצוב בן אבדימי בן נחמיה בן מגיס בן יעקב בן מר זוטרא בן רב גוריא בן מר זוטרא בן מר זוטרא דהוא בוסתנאי  (56) בן דוד בן חזקיה בן הונא בן כהנא בן מר זוטרא בן אבא בן עוקבן בן נחמיה בן נתן בן הונא בן חייא בן ענן בן שפט בן יוחנן בן דוד בן נחום בן עקוב בן שלמה בן הונא בן נתן דצוציתא בן שלום בן חזקיה בן שכניה בן דוד בן שמעיה בן שלמה בן דוד בן ישעיה בן חזקיה בן חסדיה בן ברכיה בן חנניה בן משולם בן זרובבל  (22) בן פדיה בן שאלתיאל בן יהויכין בן יהויקים בן יאשיהו בן אמון בן מנשה בן חזקיה בן אחז בן יותם בן עזריה בן אמציה בן יואש בן אחזיהו בן יורם בן יהושפט בן אסא בן אביה בן רחבעם בן שלמה בן דוד מלך ישראל  (1)